Kampactiviteiten.nl

Download hier de pdf versie van de uitwerking.

Levend kolonisten van Catan

 

Levend kolonisten van Catan is een handelsspel voor Jong en oud. De deelnemers proberen door het uitvoeren van opdrachten en het handelen met rivalen de benodigde grondstoven te verkrijgen om hun stad te kunnen bouwen. 

 

 

Materiaal:

  • Grondstof kaarten (graan, steen, hout, wol, erts)
  • (Bouw paketten) huis
  • (Bouw paketten) boederij
  • (Bouw paketten) straat
  • Ontwikkelings kaartje

 

Aantal teams: 3+

Aantal spelers per team: 4-10

Tijdsduur: +/- 120 min

 

Doel: een zo’n groot mogelijke stad bouwen

 

Voorbereiding:

Print de verschillende grondstofkaarten, ontwikkelingskaartjes en eventueel de bouw pakketen uit. Maak van te voren goede afspraken over het speelveld en markeer deze zodat het duidelijk is voor de deelnemers. Kies een centraal punt in het bos waar de deelnemers hun steden kunnen bouwen. Een aantal leiding “verstopt” zicht in het bos/speelveld als post bedenk per post welke opdrachten er gespeeld kunnen worden om grondstoffen te verkrijgen en/of welke grondstoffen er geruild kunnen worden.

 

Spel omschrijving:

Verdeel de deelnemers in groepen van 5-10. Elk team krijgt als start 2 straten en een huis.

Over het speelveld zitten verschillende posten(leiding) verstopt/verdeeld. Bij elke post kunnen de deelnemers door een opdracht uit te voeren 1 of meerde grondstoffen krijgen of ruilen. Ook kunnen de deelnemers er voor kiezen om grondstoffen te ruilen met hun rivalieserende steden.

 

De deelnemers hebben de grondstoffen nodig om onderdelen van hun stad te kopen:

- Een huist kost: steen, hout, graan, wol, graan.

- Een boederij kost: 2x graan, 4x erts , een huis

- Een straat kost: steen, hout.

- Ontwikkelings kaartje kost: erts, graan, wol

 

Een huis kan alleen gebouwd worden aan een straat. Een boederij kan alleen een huis vervangen. Een straat kan alleen aan andere straten gebouwd worden. Elk huis is 1 punt waard, een boederij is 2 punten waart.

De deelnemers kunnen ook ontwikkelings kaartjes kopen. Hier zit iets goeds of iets slechts in. BV steel een grondstof van een ander team, Trakteer de andere teams op een grondstof naar keuze, Stratenbouw je mag 2 straten bouwen, één extra punt.

 

Variatie:

  • Rovers kunnen de grondstoffen die de deelnemers hebben afpakken.
  • Speel het spel op het origienele spelbord
  • Laat de deelnemers hun stad versieren